Reglement vrijrijden

Artikel 2 - Deelname

1a   Slechts leden van de MAC Zandvoort, met uitzondering van die leden die eerst op de dag van het vrijrijden lid geworden zijn, en met uitzondering van niet leden op voordracht van het bestuur kunnen deelnemen aan het vrijrijden.
1b Tevens dient het betreffende lid een BACO (Baancommissaris) training of de RIO (Rijders Instructie Ochtend) opleiding gevolgd te hebben. Die leden die na de (eerste) aanvang van hun lidmaatschap niet door de MAC Zandvoort in de gelegenheid zijn gesteld de vereiste opleiding (tegenwoording RIO) te volgen, zijn van dit vereiste vrijgesteld tot de datum van de eerstkomende opleiding.
2 Deelname aan het vrijrijden is slechts mogelijk nadat de deelnemer zich bij de daartoe door het bestuur aangewezen persoon heeft ingeschreven en het inschrijfgeld heeft voldaan.
3 De deelnemers aan het vrijrijden dienen bij inschrijving desgevraagd zich te legitimeren en/of aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het gebruik van de betreffende motorfiets.